Selv om det europeiske arbeidsmarkedet har blitt mer globalisert, og arbeidere fritt kan flytte på seg over landegrenser, er det fortsatt store forskjeller i hvor…