Når vi hører om arbeidsinnvandring, tenker vi ofte på håndverkere fra Polen og servitører fra Sverige, men en stor og viktig gruppe som vi ofte…

Siden Norge ble en Oljenasjon på 70-tallet, har vi i stadig økene grad hatt behov for arbeidsinnvandring for å dekke behovet i veldig mange sektorer,…

Mange studenter og andre med tilgjengelig tid om sommeren fra land i Sør- og Øst-Europa velger å dra til Norge for å jobbe i turisme-…