Norge Archive

Siste innlegg

academy

Utenlandske akademikere i Norge

Når vi hører om arbeidsinnvandring, tenker vi ofte på håndverkere fra Polen og servitører fra Sverige, men en stor og viktig gruppe som vi ofte ikke tenker på, er akademikere som innvandrer for å jobbe både i industrien og på …

craftsman

Utenlandske håndverkere i Norge

Siden Norge ble en Oljenasjon på 70-tallet, har vi i stadig økene grad hatt behov for arbeidsinnvandring for å dekke behovet i veldig mange sektorer, men historien om å importere arbeidskraft til vårt lille land går faktisk mye lengre tilbake.…

fagligvev

Sommerjobber i Turist-Norge

Mange studenter og andre med tilgjengelig tid om sommeren fra land i Sør- og Øst-Europa velger å dra til Norge for å jobbe i turisme- og restaurantsektoren i sommerhalvåret. Også landbruket har lenge benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft. Veldig mange …