Selv om det europeiske arbeidsmarkedet har blitt mer globalisert, og arbeidere fritt kan flytte på seg over landegrenser, er det fortsatt store forskjeller i hvor…

Mange studenter og andre med tilgjengelig tid om sommeren fra land i Sør- og Øst-Europa velger å dra til Norge for å jobbe i turisme-…